Transitievergoeding

Als een werknemer twee jaar of langer in dienst is, heeft hij bij ontslag recht op een transitievergoeding. Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Eén daarvan is dat de werkgever het initiatief neemt voor het ontslag. Wij helpen je bij het regelen van de transitievergoeding, zodat je krijgt waar je recht op hebt.

Deze vergoeding kun je besteden aan begeleiding bij het vinden van nieuw werk maar je kunt het ook gebruiken om een nuttige opleiding te betalen of je nieuwe salaris aan te vullen. Wij adviseren wel om er zodanig mee om te gaan dat het voor jouw toekomst het meeste oplevert.

Wat wij voor je doen

Wij maken ons sterk voor jou

Je werkgever doet een voorstel voor je bruto transitievergoeding. Ga niet gelijk akkoord, maar bespreek het voorstel van je werkgever eerst met ons. Vind je het moeilijk om te bepalen wat een redelijk voorstel voor een transitievergoeding is? Neem dan contact met ons op. Wij staan je bij met onze kennis en ervaring. Wij zijn op de hoogte van wat de wet erover bepaald heeft. Wij werken vanuit onze vestiging in Bergen op Zoom of komen langs op je thuisadres.

Vergoeding

Waar heb je recht op

De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 79.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 79.000. Voor 50-plussers geldt – tot 2020 – een hogere transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. De transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal twee jaar dienstverband. Het ontslag hoeft echter niet via UWV of kantonrechter te lopen.

Sterck in Werck

Sterck in Werck