Aantal ontslagzaken daalt al sinds 2017

Door het economisch herstel zien we al sinds 2017 dat een daling is ingezet voor het aantal ontslagzaken. Opvallend is wel de toename in ziekte- en re-integratiezaken. We zien dat werkgevers steeds strakker sturen op het ziekteverzuim van medewerkers met allerlei conflicten met werknemers tot gevolg. Dit blijft uit de onafhankelijke juridische barometer van Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Welke ontwikkelingen vallen nog meer op?

  • Er zijn nogal wat zaken waarin de werkgever na 2 jaar ziekte de arbeidsovereenkomst ‘slapend’ houdt. Dit om te voorkomen dat hij de wettelijke transitievergoeding moet betalen. Inmiddels is hiervoor reparatiewetgeving in de maak (geplande invoering 1 januari 2019) die het voor werkgevers mogelijk maakt om in dergelijke gevallen de transitievergoeding die aan de werknemer is betaald terug te krijgen van het Algemeen Werkloosheidsfonds (het UWV). Het voorstel is dat dit met terugwerkende kracht geldt tot 1 juli 2015.
  • In toenemende mate zien we dat partijen (zowel werknemer als werkgever) een voorkeur hebben om de ontslagzaak te schikken. Voor een belangrijk deel is dat een gevolg van het nieuwe ontslagrecht waarbij rechters strakker sturen op de vraag of de werkgever wel een ‘redelijke grond’ heeft om tot ontslag over te gaan. Zeker bij disfunctioneringszaken speelt dat. In feite wordt de onzekerheid van een juridische procedure dan ‘afgekocht’ door een hogere vergoeding aan de werknemer aan te bieden. Duidelijk waarneembaar is ook dat de wettelijke transitievergoeding in plaats van de kantonrechtersformule steeds meer richtinggevend wordt bij schikkingen.
  • Een ontwikkeling is ook dat werkgevers nogal gemakkelijk tot ontslag op staande voet over gaan als er ook maar ‘iets’ gebeurt op grond waarvan de werknemer een verwijt kan worden gemaakt. Kleine kasverschillen, het meenemen van gratis producten of goederen die toch voor vernietiging in aanmerking komen is dan vaak al aanleiding voor een ontslag op staande voet. De werknemer is dan onder druk van het feit dat hij geen WW zal krijgen na een ontslag op staande voet in de regel wel bereid om akkoord te gaan met een slechte(re) regeling. En daar speculeren sommige werkgevers op.

Meest voorkomende oorzaken van ontslag

  1. Reorganisatie
  2. Verstoorde arbeidsverhouding
  3. Disfunctioneren
  4. Niet verlengd contract voor bepaalde tijd
  5. Langer dan 2 jaar ziek
  6. Ontslag op staande voet
Sterck in Werck

Sterck in Werck