Is je bedrijfscultuur arbeidsmarktproof?

Nog geen drie jaar geleden verkeerde de arbeidsmarkt in een diepe crisis. Heel veel werkzoekenden en heel weinig vacatures. In een rap tempo is dit aan het kantelen. Van overschot dreigen we af te stevenen op een groot tekort. Veel bedrijven in de MKB-sector hebben nu al moeite om goede kandidaten te vinden voor hun vacatures. Uit een onderzoek van Indeed onder HR-verantwoordelijken van MKB-bedrijven blijkt dat 20% ’s nachts wakker ligt van de zorg om het vinden (en behouden) van nieuwe medewerkers. De door de crisis uitgestelde ontgroening van de arbeidsmarkt geeft hier en daar nu nog wat lucht maar het zit er onvermijdelijk aan te komen: een arbeidsmarkt waar steeds minder mensen aan deelnemen.

Uit dat zelfde onderzoek van Indeed blijkt dat 40% van de bedrijven moeite heeft om de juiste kandidaten te vinden die passen bij de bedrijfscultuur. Het bieden van een goed salaris is allang niet meer voldoende. Sollicitanten kiezen ook bewust voor een sterk werkgeversmerk. Maar  hoe zorg je er nu voor dat je als MKB-bedrijf een aantrekkelijke werkgever bent en blijft? Drie belangrijke basistips.

Basistip 1: Open en eerlijke communicatie als basis

Creëer een omgeving waar medewerkers vrijuit durven te spreken. Hoe meer ruimte voor openheid des te groter is de kans dat medewerkers creatief en innovatief meedenken. Als medewerkers zich veilig voelen om te spreken en te handelen zijn ze productiever en succesvoller. Ben oprecht en transparant over kwesties die binnen het bedrijf spelen. Schets ook steeds waarom bepaalde keuze worden gemaakt en neem de medewerkers mee in nieuwe ontwikkelingen.

Basistip 2: Hou vast aan je eigen normen en waarden

Een bedrijfscultuur is het geheel van geschreven en ongeschreven regels en rituelen binnen organisaties. Het begint bij het formuleren van de eigen identiteit en strategie.  Het is de ‘mindset’ van het bedrijf. De bedrijfscultuur beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van de onderneming. De bedrijfscultuur hoort de waarden van je eigen onderneming te reflecteren. Wat zijn de omgangsvormen? Hoe worden beslissingen genomen? Welke ruimte is er voor zelfstandigheid? Duidelijkheid over wat voor onderneming je in de kern of in de ziel wilt zijn helpt dat medewerkers zich makkelijker kunnen identificeren met de bedrijfscultuur.

Basistip 3: Bouw aan vertrouwen en betrokkenheid

Het geven van vertrouwen en ruimte (verantwoordelijkheid) zorg voor betrokken medewerkers. Het opbouwen van betekenisvolle relaties met medewerkers heeft een positieve werking op de betrokkenheid. Ook het uitdagen van medewerkers door het leren van nieuwe vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling zorgt voor een grotere betrokkenheid. Die betrokkenheid en de opgebouwde band met de onderneming kan er toe leiden dat medewerkers bij het plannen van hun eigen toekomst ook nadenken over de toekomst van de onderneming

Sterck in Werck

Sterck in Werck