Sterck in Werck

Sterck in Werck bestaat uit een team van experts in outplacement, werving & selectie, re-integratie en talentontwikkeling en werkt zowel voor nationale als internationale organisaties. De dienstverlening concentreert zich in de regio Zuid-Nederland en vindt plaats vanaf de vestigingen in Bergen op Zoom en Eindhoven.

Maatwerk

De missie van Sterck in Werck is om mensen succesvol te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan en om succesvolle plaatsingen te realiseren in posities die vooral duurzaam van karakter zijn. Omdat ieder mens uniek is, is ook onze aanpak uniek. De uitgangssituatie van de mensen die wij begeleiden naar een nieuwe baan is voor ons altijd het vertrekpunt. Door het inzetten van het uitgebreide netwerk en onze jarenlange ervaring zijn wij in staat op een snelle en deskundige wijze maatwerkoplossingen te bieden. Zo gaan wij voor een betaalde baan die ook op de lange termijn past bij de wensen en talenten van de medewerker. Uiteindelijk zijn hiermee de belangen van onze opdrachtgevers het meest gediend. Een persoonlijke en daadkrachtige werkwijze staat daarbij centraal. Ons team van experts werkt altijd vanuit het eigen lokale en regionale netwerk en met kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt. Daardoor maken de mensen die wij ondersteunen meer kans om sneller een baan te vinden.  

De voordelen van samenwerking

  • Korte lijnen, dus snel schakelen.
  • Het team van Sterck in Werck bestaat uit ervaren, daadkrachtige ondernemers, ieder met hun eigen specialisme.
  • Een groot netwerk.
  • Veel ervaring met en kennis van de arbeidsmarkt.
  • Onafhankelijk en dichtbij.

LinkedIn